Myyjä Nordic Hills OÜ käyttää asiakkaan ostajan ominaisuudessa ilmoittamia tietoja ensisijaisesti tilauksen käsittelyyn eikä luovuta tiedossaan olevia asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, ellei laki sitä edellytä. Asiakastietojen hyödyntäminen suoramarkkinoinnissa on mahdollista vain asiakkaan suostumuksella, jonka asiakas antaa ilmoittaessaan yhteystietonsa uutiskirjettä tilatessaan tai asiakkaaksi rekisteröityessään.

Asiakas voi ottaa yhteyttä Nordic Hills OÜ:hun milloin tahansa luopuakseen personoitujen tarjousten vastaanottamisesta. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia käsittelyn päättämistä ja asiakastietojen poistamista, jos tällainen oikeus johtuu henkilötietojen käsittelyä koskevasta laista tai muista laeista.

Salassapito

1. Sivustoa www.nordichills.eu käyttäessään asiakas antaa selkeän ja nimenomaisen suostumuksensa nordichills.eu:n suorittamalle henkilötietojensa käsittelylle.

2. nordichills.eu käyttää asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja varmistaakseen palvelujen tarjoamisen asiakkaalle ja niiden ylläpidon sekä käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä siirrä niitä kolmansille osapuolille muutoin kuin silloin, kun tietoja tarvitaan asiakkaan valitseman toimitustavan vuoksi tai laista johtuvasta syystä.

3. nordichills.eu pidättää oikeuden lähettää tietoja uusista tuotteista ja hyödyllisistä tarjouksista, jos asiakas on tilannut nordichills.eu:n uutiskirjeen. Asiakas voi milloin tahansa luopua sähköpostiin tilattujen tarjouksien ja uutiskirjeen vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä nordichills.eu:lle sähköpostitse tai noudattamalla asianomaisten viestien lopusta löytyviä ohjeita. Asiakkaalla on oikeus poistaa yhteystietonsa sivustolta www.nordichills.eu.

4. Asiakkaaseen ja nordichills.eu:hun sovelletaan Viron lakeja ja säännöksiä niissä asioissa, joista ei ole säädetty näissä käyttöehdoissa.

5. Jos näiden yleisten käyttöehtojen soveltamisesta aiheutuu erimielisyyksiä tai riitoja, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan ne ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelemalla ei kuitenkaan päästä yksimielisyyteen, molemmat osapuolet (sekä asiakas että nordichills.eu) voivat oikeuksiensa suojaamiseksi viedä asian kuluttajansuojasta vastaavan viranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Nordic Hills OÜ on henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja Nordic Hills OÜ siirtää maksujen käsittelyyn tarvittavat henkilötiedot maksut käsittelevälle Montoniolle.