Nordic Hills OÜ veebipood kasutab ostja poolt esitatud informatsiooni eelkõige ostutellimuse täitmiseks ega avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi kohta käivat informatsiooni kolmandatele osapooltele kui tegemist ei ole seadusega ettenähtud juhtudega. Kliendiandmete kasutamine otseturunduses on võimalik vaid kliendi nõusolekul, mille ta annab personaalse kontaktaadressi salvestamisega uudiskirja saajaks registreerumisel või kliendiks registreerumise vormil.

Klient võib igal ajal taganeda oma soovist personaalseid pakkumisi saada. Samuti on tal õigus nõuda ka enda andmete töötlemise lõpetamist või kustutamist juhul, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

Privaatsuspoliitika

1. Klient annab veebilehe www.nordichills.eu kasutamisega ettevõttele nordichills.eu selge ja tahtliku nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks.

2. nordichills.eu kasutab kliendi esitatud isikuandmeid kliendile hoolduse ja teenuste osutamise tagamiseks, käsitleb neid konfidentsiaalsetena ega edasta neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmed hõlmavad kliendi valitud tarnemeetodit, ja seadusega ettenähtud juhtudel.

3. Kui klient on tellinud ettevõtte nordichills.eu uudiskirja, võib nordichills.eu saata kliendile teavet uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Klient võib igal ajal loobuda talle saadetavatest pakkumistest ja e-posti teel saadetavatest uudiskirjadest, teavitades sellest ettevõtet nordichills.eu e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. Kliendil on õigus oma kontaktandmed veebilehelt www.nordichills.eu eemaldada.

4. Klient ja nordichills.eu lähtuvad käesolevate tingimustega reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest.

5. Pooled püüavad tingimuste rakendamisest tingitud erimeelsused ja vaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on mõlemal poolel (nii kliendil kui ettevõttel nordichills.eu) õigus oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitsesse või kohtusse.